YNS-210 Serisi


Bu ürün 24 VDC voltaj 12 VDC voltaja minimum kaypla düürmek için tasarlanmtr. Ürünün verimlilii %85 dir. Tam zamanl olarak istenilen gücü salamaktadr. Ürün tasarm
minimum kayp için PWM yapas kullanlarak yaplmtr. Genellikle 24 VDC akü beslemesine sahip araçlarda teyip,video,anfi çaltrlmak üzere kullanlmaktadr. 


 
Teknik Özellikler;

 

PWM teknolojisi baz alnmtr
Geni giri voltaj aralna sahiptir, giri voltajndaki dalgalanmalarnn çk voltajna etkisini elemine etmek için
Tam zamanl olarak istenilen gücü salamaktadr
Yüksek verimlilik %85
Düük çk voltaj dalgalanmas 100 mV p-p @ 10 A
Ksa devre koruma,yüksek akm koruma ve ters balant koruma
Geri besleme çk, teyip hafzas için (opsiyonel)(12 VDC - 0,1 A)
Toz ve titreime kar dayankl
Geni scaklk ve nem aralnda çalabilme (-40’C ….85’C)
Aluminyum gövde