EVRE POLTKASI

1. Çalanlarmz için i emniyeti, çalma ve çevre koullarn, ISO 14001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyiletirmek.    

2. Çevre ve i güvenlii ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek.

3. Proseslerin tasarmnda ve üretim süreçlerinde mümkün olduunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönütürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak.

4. Kullandmz her türlü malzemenin geri dönütürülmesine, yeniden kullanlmasna ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyiletirmeler yapmak.

5. Doal kaynaklar en verimli ekilde kullanmak amacyla enerji tüketimini ve atk miktarlarn azaltmak.

6. Çevre ve i kazasna sebep olabilecek durumlar için i emniyetini salayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek.

7. Tüm çalanlarmz ve tedarikçilerimizi, çevre, içi sal ve i güvenlii konularnda bilinçlendirmek ve çevre koruma çalmalarna katlmlarn salamak.

8. Tedarikçilerimizle çevre, içi sal ve i güvenlii konularnda ibirlii yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasn dikkate almak.
      
9. Çevre, içi sal ve i güvenlii konularnda resmi kurum, kurulu ve ilgililerle ibirlii yapmak, kamuoyunun çevre politikamza kolaylkla ulamasn salamak.